Show More
  • Facebook Social Icon

הגלבוזמר הרביעי במוסד החינוכי גלבוע שבעמק יזרעאל, כלל 20 זמרים, 40 נגנים.

כל הזכויות שמורות למשפחת עורי מבית אלפא, ליוצרים מהגלבוזמר ©

ולשאר היוצרים המופיעים באתר.

 

בנית אתר - רבקה שבדרון  

shvadron@yahoo.com 

אתר זה נבנה

בסיוע קרן חבצלת