top of page
דוד עורי
דוד עורי

יו"ר איגוד המלחינים בתנועה הקיבוצית

דוד נבחר להיות יו"ר ארגון המלחינים בתנועה הקיבוצית בשנים 1986-1990 ודאג לזכויותיהם של המלחינים.  היה נציג המלחינים בוועד המנהל של  "התזמורת הקאמרית הקיבוצית" ונלחם רבות, כדי שיצירותיהם  של מלחיני התנועה הקיבוצית ייבוצעו  ע"י התזמורת.

דוד דאג  לכנס את המלחינים לעיתים קרובות לפגישות סביב נושא מוזיקאלי מסוים .

כהמשך ליוזמתו של קודמו בתפקיד מאיר מינדל (להוציא לאור  את חוברת התוים למקהלה "אשכולות"), הוא דאג להקליט חלק מן היצירות  ע"י להקת "מדריגל" מחיפה, בניצוחה של עוזית  זדרוייביץ' .

 

כמבקר  מוזיקה - כתב בקורות על קונצרטים שונים, ובעקר סיקר בכתבותיו את הקונצרטים של "התזמורת הקאמרית הקבוצית".

סגנון כתיבתו היה מיוחד ושנון; כשרצה לשבח - ידע לפרגן, אך כשרצה לבקר, היה  מתנסח בחריפות  תוך שימוש בהומור האופייני לדוד.

צלם - פיטר ל. רוזנברג

bottom of page