top of page

ללכת עם האור, שירה - שחר ושחף מנס

עיבוד ולחן - ניר עורי, מילים - סיגל רון

 "ערב מחווה לדוד" 2013

פתיחת מהגלבוזמר, בניצוח: הדס שטורמן, לחן - דוד עורי

 "ערב מחווה לדוד" 2013

לחן - דרור אשכנזי, מילים - נתן אלתרמן

"ערב מחווה לדוד" 2013

חלומות, שירה - הילה בן משה, עיבוד ולחן - רונית שפי

מילים - מיכל סנונית. "ערב מחווה לדוד" 2013

מילים ולחן - סי הימן 

"ערב מחווה לדוד"  2013

הגלבוזמר, טל זמיר, חנן לביא, רחל לוי, צח פרנקל, אבנר מן

דוד מספר על הגלבוזמר. מנגנים את פתיחת הגלבוזמר - דני וניר עורי ובר כהן

ביום הולדת 70 לדוד, 2004

הגלבוזמר

הגילבוזמר הופק 7 פעמים במוסד  החינוכי "גלבוע". התלמידים והתלמידות כתבו לחנים ומילים ואף ביצעו את השירים בפסטיבל הגלבוזמר שהתקיים אחת לשנתיים. מצורפים מספר שירים מהגלבוזמרים הראשון והשני.

את הקלטות המקוריות של הגלבוזמר הראשון והשני במלואם, לא עלה בידינו למצוא, אלא מספר שירים שדוד שמר על דיסק, הנמצאים כאן

שירי הגלבוזמר הראשון  1973

הזבוב

בביצוע - אבירי מפתח שבדי

הצדק הזה

בביצוע רחל לוי, מילים - ברוריה בלומן-צוק, לחן-דרור אשכנזי

מעבר לים

ביצוע-רחל ועמיר, מילים-ביאליק

שירי הגלבוזמר השני 1975

רציתי לשיר

בביצוע - רמי גלר

לילות כנען

בביצוע אסתר, מילים - ברוריה בלומן-צוק, לחן-דרור אשכנזי

דמעות הליצן

ביצוע, מילים ולחן - יורם הררי

מה הוא עודה בלילה

ביצוע-יותם זילברמן

ירח

ביצוע-יורם הררי, מילים- נתן אלתרמן, לחן-דרור אשכנזי

בוקר

ביצוע-להקת כרגע הגעתי

הארץ של אבי

ביצוע, מילים ולחן-יורם הררי

ושירים נוספים שנשמרו בדיסק הזה

bottom of page